• Prodajni Salon Ogrev

Продајни салон „Огрев“ Зрењанин

Огрев“ послује као акционарско друштво са четири стоваришта од којих се два налазе у самом граду на изузетно повољим местима ( пут за Вршац : Стовариште 2, Лазаревачки друм бб и пут за Нови Сад: Стовариште 4, Железничка бб ), а два у околним насељеним местима: Елемиру и Меленцима.

Прилагођавањем радног времена савременом купцу, правовременом и јасном рекламом, друштво је омогућило широком броју крајњих потрошача куповину комплетног асортимана робе са превозом. Континуирано се врше улагања у објекте и опрему , као и у обуку и едукацију запослених, како би се обезбедио што већи број задовољних купаца.

Квалитетним асортиманом робе, уз сталне акцијске попусте, купцима су у понуди и различити облици плаћања: административне забране, платне картице и чекови грађана, а извођачи грађевинских радова могу да гарантују извођење својих радова захваљујући добром снабдевању у „Огреву“.
Опширније информације можете наћи на званичном сајту „Огрева“ – www.ogrevzr.com.

Messenger icon
Pošaljite poruku putem Facebook-a