„Огрев“ послује са три стоваришта од којих се два налазе у самом граду на изузетно повољним местима ( пут за Вршац : Стовариште 2, Лазаревачки друм 13 и пут за Нови Сад: Стовариште 4, Железничка бб ), и у насељеном месту Меленци. Прилагођавањем радног времена савременом купцу, правовременом и јасном рекламом, друштво је омогућило широком броју крајњих потрошача куповину комплетног асортимана робе са превозом.

Континуирано се врше улагања у објекте и опрему, као и у обуку и едукацију запослених, како би се обезбедио што већи број задовољних купаца. Квалитетним асортиманом робе, уз сталне акцијске попусте, купцима су у понуди и различити облици плаћања: административне забране, платне картице и чекови грађана, а извођачи грађевинских радова могу да гарантују извођење својих радова захваљујући добром снабдевању у „Огреву“.

Опширније информације можете наћи на званичном сајту „Огрева“ – www.ogrevzr.com.

Погледајте 360° виртуелну туру салона

ЛОКАЦИЈА САЛОНА

КОНТАКТ ИНФО

радним данима од 08.00 до 17.00h
суботом од 08.00 до 14.00h
недеља нерадна

Лазаревачки друм 13, 23101 Зрењанин, Србија