Опис посла:

 • Превоз, истовар, утовар, складиштење, монтажа и демонтажа робе
 • Одржавање возила, виљушкара и припадајуће опреме
 • Обављање свих оперативних послова по налогу директора малопродаје

Услови:

 • Стручна спрема: III или IV степен стручности
 • Радно искуство: Минимум годину дана рада на сличним пословима
 • Здравствена способност за управљање моторним возилом или виљушкаром
 • Возачка дозвола “Ц” категорије

Способности и личне особине:

 • Изражене особине: сналажљивост, самоиницијатива, флексибилност и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационох способности и склоност ка интеграцији
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 31.07.2019. године искључиво електронским путем.

Напомена:

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

Затвори