Опис посла:

 • Продаја и наплата продате робе
 • Израде докумената везаних за продају робе
 • Продаја робе купцима уз давање свих потребних објашњења
 • Излагање, манипулација и одржавање робе у изложбеном салону
 • Промена и истицање цена на артиклима у салону
 • Предлагање мере за унапређење продаје

Услови:

 • Средња стручна спрема
 • Радно искуство на сличним пословима (најмање 1 годину)
 • Познавање рада на рачунару

Способности и личне особине:

 • Изражен осећај одговорности, поузданости
 • Самосталност и добра организованост у раду
 • Изражене продајне способности и сналажљивости

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију искључиво електронским путем.

Напомена:

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

Затвори