Опис посла:

 • Истовар, утовар, складиштење, монтажа и демонтажа робе
 • Израда, контрола и евиденција пратеће документације за робу
 • Обављање курирских послова, уређења, чишћења продајног објекта и магацинског простора
 • Одржавање возила, виљушкара и припадајуће опреме
 • Обављање свих оперативних послова по налогу претпостављеног

Услови:

 • Стручна спрема: III или IV степен стручности
 • Радно искуство: минимум две године рада на истим или сличним пословима
 • Здравствена способност за управљање моторним возилом и виљушкаром
 • Обавезна возачка дозвола “Б” категорије, а предност је и “Ц” категорија
 • Знање рада на рачунару: Windows, Office

Способности и личне особине:

 • Изражене особине: сналажљивост, самоиницијатива, флексибилност и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационох способности и склоност ка интеграцији
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Редовну уговорену фиксну зараду и плаћене путне трошкове за градски превоз

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију искључиво електронским путем.

Напомена:

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

Затвори