Запослење

Керамика Јовановић” се бави велепродајом и малопродајом керамичких плочица, опреме за купатила и опекарских производа. Поред тога “Керамика Јовановић” је власник “Огрева” – највеће малопродаје грађевинског материјала у Банату, фабрике за производњу опекарских производа “Неимар” и “Термике” фабрике која производи перлит за прехрамбену индустрију. “Керамика Јовановић” је власник бренда керамичких плочица “КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ” који се за нас производи у фабрикама познатих домаћих и ино-произвођача, купатилског намештаја “КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ” и фабрике за производњу туш кабина под брендом “LUXOR” у Скопљу.

Нудимо разноврстан производни асортиман инспирисан најновијим трендовима у дизајну и технолошким иновацијама. Из године у годину развијамо се и усавршавамо своју флексибилност како би одговорили захтевима стандарда и потребама наших купаца.

Нашу богату понуду керамичких плочица, у сваком тренутку можете видети у једном од наших 12 салона керамике, као и у многим салонима наших пословних партнера широм Србије и региона и уверити се у поузданост квалитета, широке применљивости и приступачних цена наших производа.

Уколико Вас занима рад у компанији која је један о регионалних лидера у продаји, која константно напредује, а уједно зна да цени вашу преданост послу, лојалне и вредне раднике, биће нам задовољство да размотримо Вашу пријаву за радно место:

ТРГОВАЦ – БЛАГАЈНИК У НОВОМ САДУ

Услови:

 • Средња или виша стручна спрема, економског, трговачког или општег смера
 • Радно искуство на сличним пословима (најмање 2 године)
 • Познавање рада на рачунару
 • Пожељно возачка дозвола „Б“ категорије
 • Активно знање мађарског језика
 • Организационе вештине, систематичност и способност планирања

Опис посла:

 • Продаја и наплата продате робе
 • Израда докумената везаних за продају робе
 • Израда докумената везаних за продају робе
 • Излагање , манипулација и одржавање робе у изложбеном салону
 • Промена и истицање цена на артиклима у салону
 • Предлагање мере за унапређење продаје

Способности и личне особине:

 • Изражен осећај одговорности, поузданост
 • Самосталност и добра организованост у раду
 • Изражене продајне способности и сналажљивост
 • Способност брзог реаговања и одлучивања

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 07.09.2018. године искључиво електронским путем на адресу: milan.doknic@keramikajovanovic.rs .
Напомена:
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

МАГАЦИОНЕР – ВИЉУШКАРИСТА У НОВОМ САДУ

Услови:

 • Стручна спрема: III или IV степен стручности
 • Радно искуство: минимум три године рада на сличним пословима
 • Здравствена способност за управљање моторним возилом и виљушкаром
 • Да особа није кажњавана и да се против ње не води кривични поступак
 • Возачка дозвола “Б” и “Ц” категорије

Опис посла:

 • Пријем, истовар, складиштење, утовар робе
 • Контрола квалитета и квантитета ускладиштене робе
 • Уређење и одржавање хигијене магацина
 • Контролише документацију која прати робу
 • Управља виљушкаром и одржава виљушкар

Способности и личне особине:

 • Изражена особине: сналажљивост, самоиницијатива, флексибилност и усмереност ка резултату
 • Поседовање  организационих способности  и склоност ка интеграцији
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 07.09.2018. године искључиво електронским путем на адресу: milan.doknic@keramikajovanovic.rs .
Напомена:
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

ПОМОЋНИ МАГАЦИОНЕР У НОВОМ САДУ

Услови:

 • Стручна спрема: III или IV степен стручности
 • Радно искуство није потребно
 • Да особа није кажњавана и да се против ње не води кривични поступак

Опис посла:

 • Истовар, складиштење, утовар робе
 • Контрола квалитета и квантитета ускладиштене робе
 • Уређење и одржавање хигијене магацина

Способности и личне особине:

 • Изражена особине: сналажљивост, самоиницијатива, флексибилност и усмереност ка резултату
 • Поседовање  организационих способности  и склоност ка интеграцији
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 07.09.2018. године искључиво електронским путем на адресу: milan.doknic@keramikajovanovic.rs .
Напомена:
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

ВОЗАЧ – МАГАЦИОНЕР У СУБОТИЦИ

Услови:

 • Стручна спрема: III или IV степен стручности
 • Радно искуство: минимум три године рада на сличним пословима
 • Здравствена способност за управљање моторним возилом и виљушкаром
 • Да особа није кажњавана и да се против ње не води кривични поступак
 • Возачка дозвола “Б” и “Ц” категорије

Опис посла:

 • Превоз, истовар, утовар, складиштење, монтажа и демонтажа робе
 • Обављање курирских послова, уређења, чишћења продајног објекта и магацинског простора
 • Одржавање возила, виљушкара и припадајуће опреме
 • Обављање свих оперативних послова по налогу директора малопродаје

Способности и личне особине:

 • Изражена особине: сналажљивост, самоиницијатива, флексибилност и усмереност ка резултату
 • Поседовање  организационих способности  и склоност ка интеграцији
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 07.09.2018. године искључиво електронским путем на адресу: milan.doknic@keramikajovanovic.rs .
Напомена:
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране. 

Уколико сте заинтересовани за рад код нас свакако можете послати Ваш CV на нашу званичну електронску пошту: office@keramikajovanovic.rs

Pošaljite poruku putem Facebook-a