Запослење

 „Керамика Јовановић“ се бави велепродајом и малопродајом керамичких плочица, опреме за купатила и опекарских производа и у тој области је један од лидера на тржишту региона. Поред тога „Керамика Јовановић“ је власник бренда „CERAMICA IBERA”, „NAMEŠTAJ IBERIA” и „LUXOR LINE” који се за нас производи у фабрикама познатих домаћих и ино-произвођача.

Керамика Јовановић” је власник низа предузећа и то: “Огрева” , “Неимара”, “Термике”, Техноградње” у Зрењанину, “Кристала” у Новом Саду, “Луксора” у Скопљу. У својој продајној мрежи “Керамика Јовановић” поседује нове салоне керамике у Крагујевцу, Београду, Темерину, Новом Саду и Сомбору.

Нудимо разноврстан производни асортиман инспирисан најновијим трендовима у дизајну и технолошким иновацијама. Из године у годину развијамо се и усавршавамо своју флексибилност како би одговорили захтевима стандарда и потребама наших купаца.

Нашу богату понуду керамичких плочица, у сваком тренутку можете видети у многим салонима широм Србије и уверити се у поузданост квалитета,широке применљивости и приступачних цена наших производа.

Уколико Вас занима рад у компанији која се развија и напредује, а уједно зна да цени преданост послу, лојалне и вредне раднике, биће нам задовољство да размотримо Вашу пријаву за радно место:

МАГАЦИОНЕР – ВИЉУШКАРИСТА У ЗЕМУНУ

 

Услови:

 • Стручна спрема: III или IV степен стручности
 • Радно искуство: минимум две године рада на истим или сличним пословима
 • Здравствена способност за управљање моторним возилом и виљушкаром
 • Пожељно возачка дозвола “Б” и “Ц” категорије
 • Знање рада на рачунару: Windows, Office

Опис посла:

 • Истовар, утовар, складиштење, монтажа и демонтажа робе
 • Израда и евиденција пратеће документације за робу
 • Обављање курирских послова, уређења, чишћења продајног објекта и магацинског простора
 • Одржавање возила, виљушкара и припадајуће опреме
 • Обављање свих оперативних послова по налогу директора малопродаје

Способности и личне особине:

 • Изражене особине: сналажљивост, самоиницијатива, флексибилност и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационих способности  и склоност ка интеграцији
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и знања
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања кроз обуке и рад на пројектима
 • Редовну уговорену фиксну зараду и плаћене путне трошкове за градски превоз

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 15.12.2017. године искључиво електронским путем на е-адресу: milan.doknic@keramikajovanovic.rs

Напомена:

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

 

МЕНАЏЕР ЛОГИСТИКЕ

 

Услови:

 • Високо образовање
 • Знање, радно искуство и резултати на сличним пословима (најмање 3 године)
 • Напредно познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Активно знање енглеског језика (писано и усмено)
 • Организационе вештине, систематичност и способност планирања

Опис посла:

 • Планирање, организација, вођење и контрола свих логистичких функција
 • Координација рада служби складиштења, шпедиције и транспорта робе и административне службе
 • Координација рада службе логистике са осталим службама комерцијалног сектора
 • Анализа и унапређење целокупног логистичког система
 • Праћење свих прописа везаних за проблематику рада службе логистике
 • Активна комуникација са добављачима, екстерним службама дистрибуције и курирским службама

Способности и личне особине:

 • Изражена особина креативности, флексибилности и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационих способности  и склоност ка интеграцији
 • Изражене преговарачке способности, самосталност и сналажљивост
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности
 • Способност брзог реаговања и одлучивања

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности у сектору логистике
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања кроз обуке и рад на пројектима

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 29.12.2017. године искључиво електронским путем на е-адресу: bojan.molnar@keramikajovanovic.rs

Напомена:

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

 

МЕНАЏЕР НАБАВКЕ

Услови:

 • Виша стручна спрема или факултет
 • Радно искуство у велепродајној делатности, минимум 2 године
 • Искуство и резултати у комерцијалним пословима, набавци или сличној делатности
 • Напредне вештине преговарања и комуникације
 • Пожељно радно искуство у спољнотрговинском пословању
 • Обавезно знање енглеског језика
 • Познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола “Б” категорије

Опис посла:

 • Оперативни рад у набавци за асортиман за који је надлежан
 • Предлагање политике и циљева у вези набавке
 • Обављање свих послова везаних за набавку
 • Истраживање и анализирање тржишта у циљу ширења асортимана и повећања продаје и профитабилности

Способности и личне особине:

 • Изражена особина креативности, флексибилности и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационих способности  и склоност ка интеграцији
 • Изражене преговарачке способности, самосталност и сналажљивост
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности
 • Способност брзог реаговања и одлучивања

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и знања
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања кроз обуке и рад на пројектима

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 29.12.2017. године искључиво електронским путем на е-адресу: bojan.molnar@keramikajovanovic.rs

Напомена:

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

 

МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ

Услови:

 • Виша стручна спрема или факултет економског смера
 • Радно искуство у велепродаји, минимум 2 године
 • Искуство и резултати у продаји у истој или сличној делатности
 • Склоност за обављање послова планирања, анализе, извештавања
 • Познавање рада на рачунару
 • Возачка дозвола “Б” категорије

Опис посла:

 • Продаја робе из асортимана послодавца на дефинисаној територији

Способности и личне особине:

 • Изражена особина креативности, флексибилности и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационих способности  и склоност ка интеграцији
 • Изражене преговарачке способности, самосталност и сналажљивост
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности
 • Способност брзог реаговања и одлучивања

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и знања
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања кроз обуке и рад на пројектима

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 29.12.2017. године искључиво електронским путем на е-адресу: slavica.stankovic@keramikajovanovic.rs

Напомена:

Само кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани.

Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.