Запослење

Керамика Јовановић” се бави велепродајом и малопродајом керамичких плочица, опреме за купатила и опекарских производа. Поред тога “Керамика Јовановић” је власник “Огрева” – највеће малопродаје грађевинског материјала у Банату, фабрике за производњу опекарских производа “Неимар” и “Термике” фабрике која производи перлит за прехрамбену индустрију. “Керамика Јовановић” је власник бренда керамичких плочица “КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ” који се за нас производи у фабрикама познатих домаћих и ино-произвођача, купатилског намештаја “КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ” и фабрике за производњу туш кабина под брендом “LUXOR” у Скопљу.

Нудимо разноврстан производни асортиман инспирисан најновијим трендовима у дизајну и технолошким иновацијама. Из године у годину развијамо се и усавршавамо своју флексибилност како би одговорили захтевима стандарда и потребама наших купаца.

Нашу богату понуду керамичких плочица, у сваком тренутку можете видети у једном од наших 12 салона керамике, као и у многим салонима наших пословних партнера широм Србије и региона и уверити се у поузданост квалитета, широке применљивости и приступачних цена наших производа.

Уколико Вас занима рад у компанији која је један о регионалних лидера у продаји, која константно напредује, а уједно зна да цени вашу преданост послу, лојалне и вредне раднике, биће нам задовољство да размотримо Вашу пријаву за радно место:

ПОМОЋНИК МЕНАЏЕРА ИЗВОЗА

Услови:

 • VI или VII  степен стручне спреме- економска струка
 • Знање, радно искуство и резултати  на сличним пословима (најмање 1 година)
 • Напредно познавање рада на рачунару
 • Активно знање енглеског језика

Опис посла:

 • Припрема купопродајне документације
 • Пријем, контрола и завођење диспозиција на основу које се фактурише
 • Комуницирање са купцима у циљу појашњење продајних елемената
 • Контрола наплате ино купаца
 • Уговарање термина за утовар робе
 • Издавање налога за утовар робе
 • Контрола документације након утовара робе
 • Израда документације – фактуре
 • Припрема извозне документације
 • Размена понуда, предрачуна, ценовника и осталих докумената између предузећа и купца
 • Примање хартија од вредности, вршење контроле и прослеђивање истих рачуноводству
 • Прослеђивање информације за израду књиговодствених докумената књиговођи
 • Комуникација са превозницима које ангажује купац
 • Припрема података за службени пут регионалног менаџера извоза
 • Присуство на недељним,месечним и годишњим састанцима ПЦ дистрибуција

Способности и личне особине:

 • Изражена особина креативности, флексибилности и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационих способности и склоност ка интеграцији
 • Изражене преговарачке способности, самосталност и сналажљивост
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности
 • Способност брзог реаговања и одлучивања

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања кроз обуке и рад на пројектима

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 30.07.2018. године искључиво електронским путем на адресу: nenad.vidovic@keramikajovanovic.rs или mirce.magda@keramikajovanovic.rs .
Напомена:
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

ПОМОЋНИК МЕНАЏЕРА ПРОДАЈЕ

Услови:

 • VI или VII  степен стручне спреме- економска струка
 • Знање, радно искуство и резултати  на сличним пословима (најмање 1 година)
 • Напредно познавање рада на рачунару
 • Активно знање енглеског језика

Опис посла:

 • Продаја робе у оквиру закључених уговора на домаћем тржишту
 • Реализација свих послова у вези са продајом робе
 • Пријем и контрола диспозиција на основу којих се фактурише
 • Комуникација са купцима у циљу решавања нејасноћа у вези са продајним условима
 • Попуњавање закључнице
 • Достава понуде, предрачуна и ценовника купцима
 • Достава рекламног материјала купцима
 • Размена осталих докумената са купцима
 • Достављање плана испоруке и допреме робе организатору транспорта – диспечеру и шефу магацина/сменовођи магацина – виљушкаристи
 • Контрола реализације сваке појединачне продаје (утовар, истовар, решавање неслагања између диспозиције и отпремнице и испоручене робе, обезбеђење ажурности излазне документације, контрола и одобравање излазних фактура)
 • Вршење наплате потраживања од купаца у региону којима је испоручена роба према доспећу и плану наплате
 • Пријем хартија од вредности, вршење контроле и прослеђивање истих рачуноводству
 • Припрема података за службени пут Регионалног менаџера продаје
 • Присуство на недељним састанцима ПЦ дистрибуција
 • Прикупљање информација о потреби тржишта за производима, кретању цена, условима продаје и обављање других послова у вези са истраживањем тржишта
 • Предлагање увођења нових роба у продајни асортиман и производње нових производа (дизајн, димензије)
 • Ажурирање портфолија купаца и праћење реализације договорених активности са купцима
 • Присуство на месечним и годишњим састанцима ПЦ дистрибуција

Способности и личне особине:

 • Изражена особина креативности, флексибилности и усмереност ка резултату
 • Поседовање организационих способности и склоност ка интеграцији
 • Изражене преговарачке способности, самосталност и сналажљивост
 • Поседовање свести о одговорности и лојалности
 • Способност брзог реаговања и одлучивања

Нудимо Вам:

 • Посао у стабилној, успешној компанији
 • Могућност да у потпуности искажете своје професионалне вештине и способности
 • Прилику за лични развој кроз рад у енергичном тиму људи
 • Могућност стицања нових знања кроз обуке и рад на пројектима

Уколико сматрате да испуњавате наведене захтеве, пошаљите нам своју биографију најкасније до 30.07.2018. године искључиво електронским путем на адресу: nenad.vidovic@keramikajovanovic.rs или mirce.magda@keramikajovanovic.rs .
Напомена:
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити контактирани. Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

Уколико сте заинтересовани за рад код нас свакако можете послати Ваш CV на нашу званичну електронску пошту: office@keramikajovanovic.rs

Пријавите се на наш билтен
Пријава

Пратите нас на друштвеним мрежама

Свакодневно објављујемо користан садржај
Pošaljite poruku putem Facebook-a