Јовановић група

Привредно друштво „Керамика Јовановић“ доо основано је јануара 1994. године са седиштем у Зрењанину. Основна делатност је трговина грађевинским материјалом на велико и мало (керамичке плочице, санитарна керамика, купатилски намештај, галантерија, опекарски производи и слично). „Керамика Јовановић“ доо кроз власничко учешће контролише још неколико значајних компанија као што су:

Messenger icon
Pošaljite poruku putem Facebook-a